About us

 
Subscriptions for the semester course, which starts on October 15, are in progress. You can find more information here!
 
[polish version below]

 

Język polski dla obcokrajowców Wrocław | Professor Dwarf

 

Język polski dla obcokrajowców Wrocław

 

Professor Dwarf Polish school Wroclaw is the only Polish language school in Wrocław where the classes are composed
of no more than five students and are conducted by qualified Polish teachers with excellent
command of English. Polish does not have to be difficult for foreigners and we believe that
you will quickly overcome the language barrier with the help of our teachers!

 

Kurs języka polskiego Wrocław | Our priority

 


 

The main objective of Professor Dwarf is to teach the students how to communicate in
Polish. This is why the classes at all levels are focused mainly on teaching you how to
communicate freely and fluently. We believe that, like every other language, Polish is a tool
for communication with others. We also teach grammar, writing, and reading, but 70% of the
exercises concern practical skills. The Professor Dwarf Polish language school also offers
phonetics classes and additional conversation workshops. The students make quick progress
as they study in groups of five.

 

Polish for foreigners Wrocław | Our teachers

 

Język polski dla obcokrajowców Wrocław

 

The faculty of Professor Dwarf Polish school Wroclaw is composed of people who are still young but already
experienced in teaching. All our teachers are native speakers – Poles fluent in English. Our
teachers also know other foreign languages, which are very useful when the students do not
understand a given word or term in English. We also have groups composed of a single
nationality or language group. For example, when the group is composed of only French-
speaking students, the teacher can use French.

 

Polish school Wrocław | Teaching programme

 


 

The Professor Dwarf teaching programme is based mainly on talking. We know that
foreigners may initially see Polish as black magic and we try to introduce grammar slowly,
focusing mainly on speech and proper pronunciation. We also have classes outside of the
school. During the field trips, you will be able to learn e.g. how to order something at a bar,
shop, or ask for directions. This way, our students can make quick progress and check their
skills learned in class in a natural environment.

 

Polish for foreigners Wrocław | Location

 

The Professor Dwarf Polish lessons are organised at our school in Wrocław, which is located in
the city centre at Ruska 61/12.

 

Distances from Professor Dwarf to key locations in the city centre: 10-minute walk to John
Paul II Square, 3-minute walk to the city square, 15-minute walk to Dominican Square. Please
click on contact for map and directions.

 

…additionally

 

Besides learning, Polish school Wrocław Professor Dwarf also offers numerous extracurricular activities like
conversation or phonetics workshops. We are well aware that Polish can be very hard for
foreigners, especially when it comes to pronunciation, and our additional exercises give you
the opportunity to develop the issues you are having problems with in regular classes. We also
organise numerous themed events like the Wrocław Urban Language Game and Linguistic Speak Dating. These events give you the opportunity to practice Polish in a natural environment and to get to know your classmates and our faculty!

 

—————————————————————————————————————————————–

 

Język polski dla obcokrajowców Wrocław | Professor Dwarf

 

Professor Dwarf to jedyna szkoła języka polskiego we Wrocławiu, w której wszystkie grupy są maksymalnie 5-osobowe. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych polskich lektorów, ze znakomitą znajomością języka angielskiego. Język polski dla obcokrajowców nie musi być trudny i wierzymy, że z naszymi lektorami, szybko pokonasz barierę językową!

 

Na co stawiamy nacisk ? | Polish for foreigners Wrocław

 

Głównym celem szkoły Professor Dwarf jest nabycie przez słuchacza umiejętności komunikacji w języku polskim. Dlatego też, podczas zajęć na każdym poziomie zaawansowania, skupiamy się głównie na tym, żebyście nauczyli się komunikować płynnie i bez oporów. Wychodzimy z założenia, że język polski, jak każdy inny język, służy do komunikacji z innymi ludźmi. Oczywiście, ćwiczymy również gramatykę, pisanie czy czytanie tekstów, ale 70% zajęć to przede wszystkim praktyka. Szkoła języka polskiego Professor Dwarf  posiada w swojej ofercie również zajęcia z fonetyki i dodatkowe warsztaty z konwersacji. Ucząc się w grupach 5-osobowych, uczniowie robią bardzo szybkie postępy.

 

Nasi lektorzy | Polish school Wrocław

 

Kadra nauczycielska w Professor Dwarf złożona jest z osób młodych, ale już doświadczonych w nauczaniu. W naszej szkole uczą jedynie native speakerzy – Polacy, którzy mówią płynnie po angielsku. Nasi lektorzy znają również inne języki obce, co pomaga w przypadkach, kiedy uczniowie nie rozumieją danego słowa lub zagadnienia w języku angielskim. Tworzymy również grupy złożone z tylko jednej narodowości lub jednej grupy językowej. Dzięki temu, lektor może posługiwać się, na przykład, językiem francuskim, mając w grupie tylko osoby francusko-języczne.

 

Program nauczania | Polish for foreigners Wrocław

 

Program nauczania w Professor Dwarf oparty jest głównie na mówieniu. Wiemy, że język polski dla obcokrajowców może być na początku czarną magią, dlatego staramy się wprowadzać zagadnienia gramatyczne powoli, kładąc nacisk główie na mówienie i poprawną wymowę. Organizujemy zajęcia nie tylko w siedziebie naszej szkoły, ale też poza szkołą. Podczas zajęć w terenie, uczycie się w praktyce, jak na przykład, zamówić coś w barze, zrobić zakupy czy spytać o drogę. W ten sposób bardzo szybko nasi uczniowie zrobić postępy i w naturalnym środowisko ćwiczą od razu umiejętności nabyte podczas zajęć.

 

Język polski dla obcokrajowców Wrocław | Gdzie?

 

Kursy języka polskiego w Professor Dwarf organizujemy w siedzibie naszej szkoły, zlokalizowanej w samym centrum miasta przy ul. Ruskiej 61/12.
Odległości z Professor Dwarf do głównych punktów w centrum miasta: do Placu Jana Pawła II, 10 minut na piechotę, od Rynku 3 minuty na piechotę, od Placu Dominikańskiego 15 minut na piechotę. Zapraszamy do zakładki kontakt, gdzie znajdziecie więcej informacji.

 

 

…a dodatkowo

 

W Professor Dwarf oprócz nauki, proponujemy naszym uczniom również wiele zajęć pozalekcyjnych, np. warsztaty z konwersacji lub zajęcia z fonetyki. Zdajemy sobie sprawę z tego, że język polski dla obcokrajowców może być trudny, szczególnie jeżeli chodzi o wymowę. Dlatego właśnie organizaujemy dodatkowe zajęcia, abyście mogli jeszcze bardziej przećwiczyć zagadnienia, z którymi macie problemy podczas zajęć regularnych. Organizujemy również wiele imprez tematycznych, na przykład Wrocławską Językową Grę Miejską oraz Językowy Speak Dating. Biorąc udział w tego typu wydarzeniach, możecie w naturalnym środowisko ćwiczyć język polski. A do tego możecie poznać lepiej kolegów ze szkoły i naszą kadrę nauczycielską!